Sessió Prèvia sobre Mediació

En aquesta sessió prèvia s’informa les parts del funcionament, les característiques i els beneficis de la mediació, perquè, lliurement i de forma fonamentada, puguin analitzar i decidir si desitgen iniciar el procés de mediació

SERVEI DE SESSIÓ PRÈVIA SOBRE MEDIACIÓ (Catalunya)

LLEI 9/2020, de 31 de juliol, de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, i de la Llei 15/2009, de mediació en l'àmbit del dret privat