Mediació Civil

La Mediació Civil es focalitza principalment a ajudar, d’una forma senzilla i sense formalismes, a dos o més persones parteixes en conflicte, a generar les seves pròpies solucions i així resoldre les seves diferències amb l’ajuda d’un mediador imparcial.

La mediació civil se centra principalment en aquestes matèries on poden existir conflictes:

· Obligacions i contractes de caràcter civil: compravendes, lloguers, donacions, hipoteques, reclamacions de quantitat, accidents de trànsit, etc…

· Successions: herències, testaments, llegats, legítimes, donacions, etc.

· Propietats especials: propietat horitzontal, Comunitats de veïns, propietat intel·lectual, etc.

· Persones jurídiques: associacions, fundacions, societats civils.

· Qualsevol matèria de dret civil.

Ventajas de la mediación

Mediació Civil a Sabadell

Som mediadors a Sabadell, amb el nostre servei de mediació civil a Sabadell podem ajudar-te en tota mena de conflictes que puguis tenir amb altres persones, amb familiars, amb comerços, amb empreses i en general en tots els àmbits. La mediació és la primera opció a tenir en compte quan tens un conflicte o problema que desitges es resolgui ràpid.
jaume rocabert
Jaume Rocabert
Mediador Sabadell

Un supòsit de mediació civil

En el vídeo de la dreta pots veure un cas simulat d’una mediació entre socis d’una empresa en el qual es barregen assumptes familiars.

En aquest vídeo podeu veure com es desenvolupa una sessió de mediació i com les parts van arribant als seus propis acords després de sincerar-se un amb l’altre i posar el problema real damunt de la taula i els interessos reals que hi ha darrere de les postures.