Nosaltres

jaume rocabert

Jaume Rocabert
CEO / medio.cat

Jaume Rocabert és Advocat amb més de 20 anys d'exercici i Mediador Familiar, Civil i Concursal a Sabadell. Barcelona i voltants.

Què és la mediació?

La mediació és un sistema de resolució dels conflictes alternatiu a la via judicial, el qual sota els principis de la voluntarietat, confidencialitat i agilitat, facilita a les parts aconseguir una solució integral al seu conflicte, acompanyades per una persona neutral, el mediador, en un espai de diàleg, respecte i col·laboració mútua.

Quins són els avantatges de la mediació?

– Estalvi considerable dels costos econòmics respecte a un procés judicial

– Reducció notable del temps respecte de la via judicial

– No és necessari acudir a un judici ni a les actuacions judicials, per la qual cosa s’evita perdre hores i dies de treball o altres tasques.

– Solució real del conflicte mitjançant un acord buscat i volgut per les parts.

– Compliment de l’acord 

– Represa i foment del diàleg.

– Reducció dels costos emocionals que suposa anar a judici.

Què és medio.cat?

És un servei format per professionals de la mediació, i especialitzats en les àrees civil, familiar i concursal. 

Oferim serveis de mediació presencials en l’àrea de Barcelona, Sabadell, Cerdanyola del Vallés, Castellar del Vallés, Barberà del Vallés, Ripollet, Polinyà, Sentmenat, etc…

Així mateix i a través de la nostra plataforma en línia oferim serveis de mediació a distància per mitjà de sales de videoconferència en tot el territori nacional.

Quin preu i quant costa la mediació?

La mediació es distribueix en sessions de mediació i el nombre de sessions és el que determinarà el preu d’un procés de Mediació.

Els preus per sessió pot oscil·lar entre els 50€ i els 100€ depenent del mediador, de la matèria a tractar, del nombre de parts i de l’interès econòmic en joc.

A tall d’exemple en una mediació familiar de divorci el nombre de sessions no sol superar les sis.