Mediació Online

En medio.cat oferim serveis de mediació en línia per a tota mena de conflictes per mitjà de sistema plataforma de videoconferència en la qual que les parts i un mediador treballen el conflicte en un entorn segur.

Aquest sistema està especialment recomanat en primer lloc per a supòsits en què alguna de les parts tingui impossibilitat física o dificultat de desplaçament d’alguna de les parts. Un altre podria ser la residència de les parts en localitats distants, situacions en les quals resulta difícil determinar la jurisdicció, disputes per internet, o igualment l’existència d’incompatibilitat de dates, etc…

Finalment també és útil en casos de restriccions a la circulació de persones (estats d’alarma, pandèmies, etc..), intimidació entre les parts , desequilibris de poder, etc.

Avantatges de la mediació online

Procés de mediació en línia

Mediacion-Online