Mediació Concursal

El Mediador concursal es la persona que intermedia en la negociació entre persones insolvents o amb problemes d’insolvència i que no poden fer front als seus deutes amb els seus creditors.

La finalitat és fer arribar als creditors un acord extrajudicial de pagaments que pot comportar una eliminació del deute en un 95% i esperes de fins a 10 anys.

El mediador concursal pot intervenir en el procediment de la segona oportunitat.

Funcions del Mediador Concursal

Mediació Concursal a Sabadell

Som mediadors i administradors concursals a Sabadell, amb el nostre servei de mediació concursal podem assesorarte en la Llei de Segona Oportunitat a Sabadell i podem ajudar-te a trobar els millors professionals per a instar un procediment per a acabar, si es donen els requisits legals, al perdó dels deutes.

La Segona Oportunitat

La Llei de Segona Oportunitat permet a particulars i autònoms la possibilitat de superar una crisi econòmica provocada pel sobreendeutament o impossibilitat de pagar els deutes..

Es regula en la Llei Concursal després de les modificacions introduïdes pel Reial decret llei 1/2015, i permet al deutor aclaparat pels seus deutes renegociar-les o fins i tot eliminar-les de manera total o parcial.

Us deixem un vídeo molt il·lustratiu d’en què consisteix aquest procediment.